Logo
Menu /  

Hack Facebook - Xóa Tài Khoản Facebook Công cụ xóa tài khoản Facebook người khác online nhanh nhất

 • Khi bạn sử dụng tính năng này đồng nghĩa với việc chấp nhận Điều Khoản & Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.
 • Chúng tôi không khuyến khích mọi người lạm dụng vào tính năng dịch vụ này để thực hiện các hành vi trái pháp luật.
 • Vui lòng kiểm tra chính xác thông tin Facebook cần hack để tránh check nhầm tài khoản.
 • Những tài khoản có bật xác thực 2 yếu tố đăng nhập (trình tạo mã) khi hack vẫn xóa được tài khoản bình thường.
 • Lịch Sử Người Dùng Dữ liệu người dùng sử dụng dịch vụ gần đây

  0 phút trước
  Người dùng Điện Thoại có địa chỉ IP 2.66.68.130**** vừa xóa tài khoản facebook 100002346*** thành công
  2 phút trước
  Người dùng Điện Thoại có địa chỉ IP 24.92.153.98**** vừa xóa tài khoản facebook 100004585*** thành công
  2 phút trước
  Người dùng Điện Thoại có địa chỉ IP 24.222.48.226**** vừa xóa tài khoản facebook 100009319*** thành công
  3 phút trước
  Người dùng Điện Thoại có địa chỉ IP 36.101.148.242**** vừa xóa tài khoản facebook 100005867*** thành công
  5 phút trước
  Người dùng Điện Thoại có địa chỉ IP 253.29.155.160**** vừa xóa tài khoản facebook 100004587*** thành công

  Giới Thiệu

  Thông Báo