Logo
Menu /  

Điều Khoản Dịch Vụ

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website của chúng tôi. Mong bạn vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện trong phần này một cách kỹ lưỡng vì khi bạn sử dụng trang web này nghĩa là bạn đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện được ghi ở đây.

Nhà cung cấp (chúng tôi) của dịch vụ cung cấp bới trang web này không chịu trách nhiệm với bất kỳ hành vi sử dụng dịch vụ vào mục đích trái pháp luật.

Bạn phải đồng ý không sử dụng dịch vụ để đăng, chia sẽ hoặc liên kết đến bất kỳ dịch vụ trang website khác có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ tài khoản nào trên website với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa tài khoản sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền hủy bỏ dịch vụ (xóa tài khoản hoặc cấm) với dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn cho phép chúng tôi không độc quyền, sử dụng tài khoản của bạn với dịch vụ. Bạn giữ quyền trên toàn tài khoản của mình.

Tất cả dữ liệu bạn gửi lên hoặc sử dụng có thể được kiểm duyệt bởi chúng tôi. Không đăng bất kỳ hoặc tải lên thông tin tài khoản cả nhân bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn xoá tài khoản của mình, xin hãy truy cập mục Liên hệ - Hỗ Trợ.


Ngày sửa đổi gần nhất: 28/05/2024

Giới Thiệu

Thông Báo